Договір (публічної оферти)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Справжній документ являє собою відкриту пропозицію (надалі «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС» юридична особа відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 43748918 (далі – «Компанія»), в особі директора Павлівського Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, яке адресовано невизначеному колу осіб, укласти договір про надання доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечити надання робіт (послуг) (далі – «Договір») Замовнику, за яким Компанія виступатиме «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки. Компанія надає комунікаційну платформу між Замовником та Незалежними виконавцями та/або Кураторами.

Компанія публікує справжній Публічний договір (оферту) на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Замовник) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції на сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Договір публічної оферти – цей Договір про надання доступу до Веб-сайту (онлайн-сервіс, Сайт Компанії) та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, де Компанія виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника.

Цей Договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Замовників.

Акцепт - надання Незалежним виконавцем та/або Куратором повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Компанія - суб’єкт господарювання, який надає доступ до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечує надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами та виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника по пошуку Незалежних виконавців та/або Кураторів для надання робіт (послуг) і здійснення розрахунку з ними за кошти Замовника, які отримані на рохрахунковий рахунок Компанії.

Незалежний виконавець – суб’єкт господарювання та/або фізична особа, яка має необхідні дозвільні документи відповідного зразка, у випадку їх необхідності згідно вимог встановлених чинним законодавством України, та надає роботи (послуги) в сфері опалення, кондиціонування та вентиляції з наданням всієї необхідної технічної документації.

Приймаючи умови цього Договору, Незалежний виконавець та/або Куратор укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма суттєвими умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

Куратор - суб’єкт господарювання та/або фізична особа, яка має необхідні дозвільні документи відповідного зразка, у випадку їх необхідності згідно вимог встановлених чинним законодавством України, та надає роботи (послуги) в сфері контролю «Незалежного виконавця» щодо термінів надання робіт (послуг) і їх відповідності державним нормам та/або Технічному завданню всієї технічної документації.

Замовник – фізична або юридична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті та уклала Договір з Компанією і довіряє/доручає Компанії, щоб вона забезпечила надання робіт (послуг) обраними Замовником Незалежним виконавцем та/або Куратором та провела з ними розрахунок за надані роботи (послуги) за кошти отримані від Замовника на рохрахунковий рахунок Компанії.

Сторони – вказівка ​​в Договорі разом на Компанію і Незалежного виконавця та/або Куратора та/або Замовника та Компанія.

Особистий кабінет (профіль) – це спеціальний розділ Веб-сайту, що містить інформацію про Незалежного виконавця та/або Куратора, його замовлення, терміни їх виконання тощо.

Спосіб укладення цього Договору – офіційна публічна пропозиція Компанії вважається акцептованою Незалежному виконавцю та/або Куратору і цей Договір вступає в силу і є укладеним із Незалежним виконавцем та/або Куратором з моменту приєднання Незалежним виконавцем та/або Куратором до його умов шляхом проставлення позначки «V» навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору та обробкою моїх персональних даних для цілей здійснення оплати», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: https://project.climasoft.com.ua.

Сайт Компанії - це інтернет-ресурс, на якому містяться дані про Компанію, роботи (послуги) тощо.

Веб-сайт – офіційний Веб-сайт, право на використання якого, належить Компанії, розміщений у мережі інтернет за адресою: https://project.climasoft.com.ua. 

Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Веб-сайту.

Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт.

Роботи (послуги) – послуги у сфері інженерної розробки в сфері кондиціонування та вентиляції, опалення з наданням всієї необхідної технічної документації та/або інформаційно-консультативні послги з технічних питань в сфері вентиляції та кондиціонування, опалення що надаються Незалежним виконавцем та/або Куратором Замовнику і контролюються Куратором.

Технічне завдання (ТЗ, техзавдання) – документ, що містить вимоги Замовника до порядку та проведення виконання робіт, послуг і їх приймання. Використовується в якості вихідного документа, в якому враховується основне призначення робіт, послуг, їх характеристики, завдання Замовника, опис первинних даних, цілей, завдань, необхідних параметрів, вимоги та обсяг робіт, послуг, форми звітності, а також спеціальні вимоги. Технічне завдання обов'язкове до заповнення Замовником на сайті. Замовлення без заповненого ТЗ не приймається у роботу.

Технічна документація – система графічних і текстових документів, пов’язаних з системами вентиляції, кондиціювання та опалення, що буде використовуються при спорудженні та експлуатації будівель і споруд.

Заявка на отримання робіт (послуг) – належно оформлена заявка Замовника на отримання робіт (послуг) із заповненням необхідних полів на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

Онлайн калькулятор – функціонал Веб-сайту, за допомогою якого проводиться розрахунок вартості робіт (послуг) з розробки технічної документації тощо.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає доступ за допомогою мережі інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua, а Незалежний виконавець та/або Куратор надає роботи (послуги). Компанія виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника щодо пошуку Незалежних виконавців та/або Кураторів на надання робіт (послуг) і проведення розрахунку з ними за кошти Замовника, які попередньо будуть отримані на розравхунковий рахунок Компанії.

1.2. Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов договору-оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід'ємними частинами) є момент будь-якої взаємодії Незалежногго виконавця та/або Куратора з Сайтом Компанії, в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті Компанії, фактичне користування Сервісами Сайту.

1.3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті Компанії означає, що Незалежний виконавець та/або Куратор ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього Договору-оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.

1.4. У разі незгоди Незалежного виконавця та/або Куратора з будь-якими з положень цього Договору, Незалежний виконавець та/або Куратор не має права використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.

1.5. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

1.6.Крім тексту цього Договору, порядок використання Сайту Компанії: https://project.climasoft.com.ua визначається правилами реєстрації на Сайті Компанії та порядком наданням робіт (послуг).

2. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ КОМПАНІЇ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ)

2.1.Процедура реєстрації на Сайті Компанії доступному за посиланням: https://project.climasoft.com.ua та порядок надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами детально визначені в Додатку №1 до даного Договору. Реєстрація на Сайті Компанії означає прийняття оферти від Компанії.

2.2. Незалежний виконавець та/або Куратор і Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ (ПОСЛУГ), УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ

3.1. Надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами вказуються у відповідних розділах на Сайті Компанії.

3.2. Валюта цього Договору є національна грошова одиниця України - гривня.

3.3. Оплата проводиться Компанією у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Незалежного виконавця та/або Куратора.

3.4. Компанія здійснює розрахунок з Незалежним виконавцем та/або Куратором за надання робіт (послуг) і проводить розрахунок протягом 10 (десяти) робочих днів лише після того, як роботи (послуги) були надані Незалежним виконавцем та/або Куратором в повному обсязі, з обов’язковим схваленням їх результату Замовником і Куратором, так і по окремомо взятому розділу, який був прийнятим Замовником в своєму Особистому кабінеті (профілі).

3.5. Здійснення дій зазначених в п.1.1. даного Договору оформлюються між Компанією та Незалежним виконавцем та/або Куратором відповідним Актом.

3.6. Якщо Незалежний викнавець та/або Куратор бажає використовувати електронний документообіг, то Компанія і Незалежний виконавець та/або Куратор підтверджують, що первинні документи можуть складатися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи або в паперовому вигляді. Для електронного обміну документами, Компанія і Незалежний виконавець та/або Куратор будуть використовувати сервіс документообігу «M.E.Doc».

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ НЕЗАЛЕЖНОГО ВИКОНАВЦЯ ТА/АБО КУРАТОРА

4.1. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов'язується виконувати умови цього Договору та Додатків до нього в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання доступ за допомогою мережі інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та надання робіт (послуг). Мовчання і продовження користування онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua після повідомлення Компанією на Сайті Компанії про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається, як згоду Незалежного виконавця та/або Куратора з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання вимог цього пункту, несе Незалежний виконавець та/або Куратор.

4.3. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов'язується використовувати Сайт Компанії тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтереси Компанії.

4.4. Незалежний виконавець та/або Куратор не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту Компанії.

4.5. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов’язаний самостійно користуватись Сайтом Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

4.6. Незалежний виконавець та/або Куратор надає роботи (послуги) на підставі заповненого Технічне завдання та вихідні даних від Замовника розміщених на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua, що необхідні для надання робіт (послуг) в об’ємі передбаченим даним Договором та законодавством.

4.7. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов’язаний надсилати результати надання робіт (послуг) на схвалення Куратору та Замовнику за допомогою Сайту Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

4.8. Незалежний виконавець та/або Куратор повинен, у разі несхвалення рузультутату надання робіт (послуг) з боку Замовника, певного їх етапу, робити коригування, вносити відповідні зміни до того часу, поки Замовник не схвалить результат.

4.9. Незалежний виконавець та/або Куратор справжнім підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

4.10. Незалежний виконавець та/або Куратор має право звертатися та отримувати необхідну інформацію від представників Компанії з питань, що стосуються дій зазначених в п.1.1. даного Договору.

4.11. Отримувати консультаційну допомогу від представників Компанії щодо користування онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

4.12. Незалежний виконавець та/або Куратор має право відмовитись від надання робіт (послуг) до моменту проведення оплати (повної або часткової) Замовником на розрахунковий рахунок Компанії.

4.13. Компанія і Незалежні виконавці та/або Куратор є абсолютно незалежними суб'єктами, що не здійснюють вплив на діяльність один одного.

4.14. Незалежний виконавець та/або Куратор відповідає за відповідність законодавству України здійснючої діяльності по наданню робіт (послуг) для Замовника.

4.15. Незалежний виконавцець та/або Куратор несе відповідальності за якість і терміни наданих робіт (послуг) для Замовника.

4.16. Незалежний виконавцеь та/або Куратор несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо наданих робіт (послуг) для Замовника.

4.17. Незалежний виконавець та/або Куратор може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія зобов'язується забезпечити можливість доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua Незалежним виконавцям та/або Кураторам в порядку, визначеному цим Договором.

5.2. Незалежний виконавець та/або Куратор погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті Компанії інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Незалежних виконавців та/або Кураторів до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

5.3. Компанія має право змінювати умови даного Договору в тому числі порядок оплати і тарифи. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті Компанії і/або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом Компанії Незалежними виокнавцями та/або Кураторами після будь-яких змін Договору означає їх згоду з такими змінами та / або доповненнями.

5.4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту Компанії без узгодження з Незалежним виконавцем та/або Куратором.

5.5. У разі порушення Незалежним виконавцем та/або Куратором умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Незалежного иконавця та/або Куратора до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Незалежним виконавцем та/або Куратором такими діями.

5.6. Компанія за погодженням із Замовником має право обирати Незалежного виконавця та/або Куратора для надання робіт (послуг) Замовникові.

5.7. Компанія має право здійснювати розсилання Незалежним виконавцям та/або Куратору повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Незалежних виконаців та/або Кураторів або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

5.8. Компанія має право контролювати та затверджувати будь-які етапи (результати) надання робіт (послуг) Незалежних виконавців та/або Кураторів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту Компанії, що стали причиною обмеження доступу Незалежного виконавця та/або Куратора до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Незалежного виконавця та/або Куратора до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

6.2. Компанія не несе відповідальність перед Незалежним виконавецм та/або Куратором або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Незалежних виконавців та/або Кураторів третіх осіб.

6.3. Компанія не відповідає за відповідність онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua цілком або його частин очікуванням Незалежного виконавця та/або Куратора, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту Компанії, припинення доступу до Сайту Компанії, а також за збереження логіна і пароля Незалежного виконавця та/або Куратора, що забезпечують доступ до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Незалежному виконавцю та/або Куратору будь-які пов'язані з цим збитки.

6.4. Компанія не несе відповідальності перед Незалежним виконавцем та/або Куратором за обмеження доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, за припинення доступу до Сайту Компанії, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

6.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Незалежного втиконавця та/або Куратора або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Незалежним виконавцем та/або Куратором Сайту Компанії.

6.6. Компанія не несе відповідальності перед Незалежними виконавцями та/або Кураторами або будь-якими третіми особами за:

- зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Незалежним Виконавцем та/або Куратором при використанні онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.;

- якість робіт/послуг, наданих Незалежним виконавцем та/або Куратором Замовникові, виконання їх в строк;

- виконання гарантійних зобов'язань перед Замовником щодо наданих Незалежним Виконавцем та/або Куратором робіт (послуг);

- відповідність здійснюваної Незалежними виконавцями та/або Куратором діяльності по надання робіт (послуг) Замовникові законодавству України і наявності всієї необхідної дозвільної документації, яка дає право на надання робіт (послуг);

- виконання Замовником своїх зобов'язань по прийманню наданих їм Незалежними Виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг).

6.7. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Незалежним виконавцям та/або Кураторам, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Незалежними виконавцями та/або Кураторами онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua., Незалежний виконавець та/або Куратор зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати дані претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Незалежних виконавців та/або Кураторів на Сайті Компанії.

6.8. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли у Незалежного виконавця та/або Куратора в результаті надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами для Замовника. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Незалежними Виконавцями та/або Кураторами або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду.

6.9. Незалежний виконавець та/або Куратор приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що виконуватимуться через Сайт Компанії, надаються під їх самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії.

6.10. У випадку не надання робіт (послуг) та/або несвоєчасного надання робіт (послуг), не усунення недоліків в роботах (послугах) та/або несвоєчасного усунення недоліків в роботах (послугах) відповідно до даного Договору, додатків до даного Договору, додаткової угоди тощо, де погоджено строки (терміни) надання робіт (послуг), Незалежний Виконавець та/або Куратор зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який нараховується пеня та яка обчислюється від суми невиконананого/несвоєчасного виконаного зобов’язання.

7. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті Компанії, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Незалежний виконавець та/або Куратор надає Компанії дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Компанії в результаті взаємодії Незалежного віиконавця та/або Куратора із Сайтом Компанії, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Компанії, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Незалежний виконавець та/або Куратор надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Компанії на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

8.1.1. Незалежний виконавець та/або Куратор, який уклав цей Договір, надає згоду Компанії використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.

8.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Компанією у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Незалежним виконавцем та/або Куратором є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

8.3. Незалежний виконавець та/або Куратор повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Незалежний виконавець та/або Куратор, як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: 1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. АВТОРСЬКІ ПРАВА

9.1. Усі без обмеження виняткові майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на технічну документацію та на результати інших робіт (послуг) проведених Незалежним виконавцем та/або Куратором в ході виконання цього Договору і сплачених Замовником, належать Замовнику. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самостійно, без узгодження з Незалежним Виконавцем та/або Куратором, що також включає право передавати результати робіт (послуг), виконаних за даним Договором, (в тому числі технічну документацію) третім особам без отримання будь-якого узгодження з боку Незалежного виконавця та/або Куратора.

9.2. Після підписання Замовником відповідного акту наданих робіт (послуг) (їх частини), Замовник набуває у власність авторські майнові права на результати наданих робіт (послуг), за даним Договором, і має необмежене право на використання таких результатів робіт (послуг). Авторська винагорода Незалежного виконавця та/або Куратора включена до складу загальної вартості робіт (послуг), передбаченим Договором.

9.3. Компанія і Незалеждний виконавець та/або Куратор гарантує Замовникові, що відчужувані їм авторські майнові права на твори належать йому як авторові, або як працедавцеві унаслідок створення працівником Незалежного виконавця та/або Куратора службового твору, або як власникові унаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Авторські майнові права на твори не продані і не передані в користування третім особам, а також не закладені і не є предметом суперечок з третіми особами.

9.4. Компанія і Незалежний виконавець та/або Куратор гарантує, що на момент передачі результатів робіт (послуг) за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Незалежного виконавця та/або Куратора та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди), а також гарантує, що у працівників Незалежного виконавця та/або Куратора та/або третіх осіб, що створили твір, відсутні які-небудь підстави оспорювати відчуження майнових прав на твори на користь Замовника і подальше використання цих майнових прав Замовником.

9.5. Комерційна таємниця –   інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.(ст.505 Цивільного кодексу України).

9.6. Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

9.7. Конфіденційна інформація є комерційною таємницею Замовника, тобто будь-яка інформація, яка може бути використана іншими суб’єктами, що зумовить збитки (фінансові, майнові та ін.), втрату ділової репутації, конкурентних переваг, довіри клієнтів Замовника.

До комерційної таємниці за даним Договором включається:

  • Інформація, до якої Незалежний виконавець та/або Куратор отримав доступ під час виконання своїх обов'язків: інформація про клієнтів та партнерів Замовника, вартість послуг та істотні умови контрактів, будь-які подробиці щодо об’єкту, заявки, проектної документації, бізнес-плани та стратегії розвитку бізнесу Замовника; зміст ділової переписки та переговорів з клієнтами, потенційними клієнтами та партнерами Замовника та інше.

9.8. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов’язуються:

9.8.1. не використовувати у власних цілях та не  розголошувати ніякої інформації, отриманої в результаті виконання своїх обов'язків Незалежним виконавцем та/або Куратором перед Замовником, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, будь-якої особи, підприємства чи організації;

9.8.2. протягом терміну дії Договору та по його завершенню не використовувати у власних цілях чи на користь третіх осіб інформацію, що належить Замовникові на праві інтелектуальної власності.

9.9. Виконавець та/або Куратор в разі невиконання своїх обов’язків/обов’язку передбачених п.п. 9.8.1.- 9.8.2., п.9. даного Договору сплачує Замовникові штраф в розмірі 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) за кожен виявлений випадок такого порушення.

9.10. Незалежний виконавець та/або Куратор, в разі розголошення комерційної таємниці Замовника відшкодовує Замовнику завдану шкоду, в тому числі моральну шкоду в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів громадян України за кожен випадок такого порушення.

9.11. Замовник, в разі  порушення Незалежним виконавцем та/або Куратором права інтелектуальної власності Замовника, має право притягнути Незалежного виконавця та/або Куратора до матеріальної відповідальності згідно Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Незалжний виконавець та/або Куратор і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Незалежного виконавця та/або Куратора відносно наданого Компанією онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: : https://project.climasoft.com.ua або відмови в його наданні.

10.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.

10.3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Незалежним Виконавцем та/або Куратором, пов'язаних з наданням Незалежним виконавцем робіт (послуг) Замовникові, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Незалежним Виконавцем та/або Куратором без залучення Компанії.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Зміни та/ або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і /або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті Компанії, якщо Компанією не вказано інше.

11.2. У разі незгоди Незалежного виокнавця та/або Куратора з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Незалежний виконавець та/або Куратор має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Незалежного викконавця та/або Куратора від подальшого використання онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та наданням робіт (послуг), а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися його умови.

11.3. У випадку розірвання Договору Сторони зобов’язуються у 5-ний строк провести взаєморозрахунки по отриманих оплатах від Компанії.

11.4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання дій Компанії зазначених в п.1.1. даного Договору, визнаються згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та / або доповнень.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

12.2. Існування форс-мажорних обставин та їх характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового свідоцтва, виданого Торгово-промисловою палатою у місці виникнення такої обставини або іншим компетентним органом або організацією.

12.3. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.

12.4. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, дана Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини, як на причину невиконання своїх зобов’язань.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Укладаючи цей Договір, Незалежний виконавець та/або Куратор підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Компанії перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

13.2. Цей Договір і відносини між Компанією та Незалежним виконавцем та/або Куратором регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

13.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

13.4.Даний Договір та його додатки набувають чиності з моменту прийняття Незалежним виконавцем та/або Куратором оферти від Компанії шляхом проходження реєстрації на Сайті Компанії і діє до моменту закінчення надання робіт (послуг) Незалежного виокнавця та/або Куратора.

13.5. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.

14. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС»
02064, м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233
Код ЄДРПОУ 43748918
р/р UA053005280000026005455085547
в АТ «ОТП Банк», м.Київ
МФО банку 300528
+38 (098)517-34-62
E-mail: project@climasoft.com.ua

Редакція Договору (публічної оферти) від 08.09.2020 р.

 

 

Додаток №1

до Договору (публічної оферти)
Редакція від 08.09.2020 р.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ КОМПАНІЇ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ)

1. Компанія забезпечить надання доступу до онлайн-сервісу розміщеного на сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua, а Незажежний виконавець та/або Куратор за цим Договором після проходження ним процедури реєстрації на Сайті Компанії в порядку, зазначеному в розділі «Вхід/Реєстрація», який розміщений на Сайті Компанії за посиланням: https://project.climasoft.com.ua надає роботи (послуги).

2.Для процедури реєстрації на Сайті Компанії Незалежний виконавець та/або Куратор у розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті, повинен внести інформацію у відповідні поля розділу «Реєстрація» і відправити їх на опрацювання Компанії.

3. Після завершення процедури реєстрації Незалежному виконавцю та/або Куратору в автоматичному режимі буде створено Особистий кабінет (профіль) за допомогою якого Незалежний виконавець та/або Куратор матиме можливість користуватись платформою і ознайомлюватись та брати на виконання замовлення на надання робіт (послуг). Незалежний виконавець та/або Куратор має право відмовитись від надання робіт (послуг) лише у випадку, якщо по даному замовленню Замовник не здійснив оплату (повну або часткову).

4. Незалежний виконавець та/або Куратор надає роботи (послуги) на підставі заповненого Технічного завдання від Замовника. Вартість робіт (послуг) попередньо буде прораховуватись на пісдстваві введення вихідний даних Замовника в Онлайн калькулятором точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу виконання. Хід виконання заявки, а також результати надання робіт (послуг) буде узгоджувати Куратор.

5. У випадках, коли заявлені роботи (послуги) в Онлайн калькуляторі точної вартості робіт (послуг) і часу виконання вказані не в повному обсязі, Незалежний виконавець та/або Куратор та/або Компанія має право в Заявці на отримання робіт (послуг) додати додаткові роботи (послуги), їх вартість та внести зміни щодо термінів надання робіт (послуг), якщо це потрібно. Додаткові роботи (послуги) узгоджуються Замовником і додаються в Заявці на надання робіт (послуг) в будь-який час при зміні Замовником технічного завдання, архітектурних креслень, додаткових вимог (які не були включені до Технічного завдання).

6. Незалежний виконавець та/або Куратор та/або Компанія, після отримання заповненого Технічного завдання від Замовника має право скоригувати вартість та термін надання робіт (послуг). Після узгодження Заявки на отримання робіт (послуг) і Технічного завдання, Замовник здійснює оплату, після чого Незалежний виконавець та/або Куратор приступає до надання робіт (послуг). Після виконання будь-якого етапу Заявки на отримання робіт (послуг) Незалежний виконавець та/або Куратор надсилає результат на перевірку Куратору. Якщо він влаштує Куратора у стовпчику «Етап виконання заявки» з’явиться статус «Прийнято Замовником», у випадку несхвалення «Відхилено Замовником». Замовник може ознайомитись з результатом, і якщо він його влаштовує та/або є зауваження, можна натиснути на кнопку «Відхилити результат» в розділі «Етапи виконання заявки» та прописати зауваження і надіслати на доопрацювання Незалежному виконавцю та/або Куратору. У Замовника є 3 (три) календарних дні на ознайомлення з результатами надання робіт (послуг) і їх відхилення за потребою з моменту появи у Заявці на отримання робіт (послуг) кнопки «Відхилити результат». Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту появи в Заявці на отримання робіт (послуг) кнопки «Відхилити резкультат», Замовник не надішле своїх зауважень, то результат надання робіт (послуг) автоматично зміниться на «Прийнято». Час, який буде витрачений на підтвердження Заявки на отримання робіт (послуг) та/або пов’язанний з усуненням змін, які виникли при аналізу результата Замовника, додається до орієнтовного часу надання робіт (послуг) в розрахунку Сайта Компанії в Онлайн калькуляторі точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу виконання, при оформленні Заявки на отримання робіт (послуг) Замовником.

7. Необхідна інформація пов’язана з наданням робіт (послуг) буде розміщена в Особистому кабінеті (профілі) Незалежного виконавця та/або Куратора на Сайті Компанії.

8. В процесі надання робіт (послуг) представник Незалежного виконавця та/або Куратора повинен відправити в електронному вигляді Замовнику попередні креслення для узгодження. Якщо Замовник буде не згоден з кресленнями і запропонує внести корективи, то Незалежний виконавець та/або Куратор повинен здійснити перше коригування безкоштовно. Подальші коригування щодо наданих робіт (послуг) потребуватимуть перегляду їх вартості та терміну надання і виставленню відповідних рахунків на оплату.

9. Всі основні моменти, що стосуються надання робіт (послуг) обговорюються/вирішуються при узгоджені Технічного завдання розміщеного на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua за допомогою онлайн-чату в Особистому кабінеті (профілі) Незалежного виконавця та/або Куратора. Швидкість реагування/відповіді на запити Незалежного виконавця та/або Куратора щодо Технічного завдання та запитів, які виникли в процесі надання робіт (послуг), безпосередньо впливають на терміни надання робіт (послуг).

10. Після узгодження результат надання робіт (послуг) Замовником, Незалежним виконавцем та/або Куратором, останній повинен відправити їх в електроному вигляді у файлі, який міститиме результати наданих робіт (послуг), а також результати надання робіт (послуг) в еелктронному форматі повинні бути доступні безпосередньо в Особистому кабінеті (профілі) Замовника. Якщо Замовником була обрана і сплачена повністю в Калькулятору точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу їх надання «документи з мокрою печаткою Незалежного виконавця та/або Куратора та в роздрукованою вигляді», то результат надання робіт (послуг) оформлюється в роздрукованому вигляді з обов’язковим його завіренням мокрою печаткою Незалежного виконавця та/або Куратора і передається Замовнику.

11. У випадку необхідності, виїзд на об’єкт представників Незалежного виконавця та/або Куратора, у зв’язку з наданням робіт (послуг) є додатковою послугою та сплачується Компанією окремо з обов’язковим погодженням із Замовником та його попередньою сплатою на розрахунковий рахунок Компанії. Розмір, час та дата такого виїзду погоджується Стронами окремо та сплачується на підставі виставленого рахунку.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС»
02064, м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233
Код ЄДРПОУ 43748918
р/р UA053005280000026005455085547
в АТ «ОТП Банк», м.Київ
МФО банку 300528
+38 (098)517-34-62
E-mail: project@climasoft.com.ua

Редакція Додатку №1 до Договору (публічної оферти)
від 08.09.2020 р.

Технічна підтримка

Якщо у тебе виникли труднощі під час роботи, будь ласка, заповни всі поля форми та опиши ситуацію в полі «Запитання». Наш менеджер зв’яжеться з тобою, щоб надати необхідні вказівки й допомогу

Надіслати
Технічна підтримка

Вашу заявку успішно надіслано!

З вами невдовзі зв'яжеться наш менеджер.

Закрити
Зачекайте