Договір (публічної оферти)

Договір (публічної оферти)
На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Справжній документ являє собою відкриту пропозицію (надалі «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС» юридична особа відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 43748918 (далі – «Компанія»), в особі директора Павлівського Олександра Миколайовиач, що діє на підставі Статуту, яке адресовано невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами (далі – «Договір»), за яким Компанія виступатиме «ДОВІРЕНОЮ /ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки. Компанія надає комунікаційну платформу між Замовником та Незалежними виконавцями та/або Кураторами. Права і обов'язки Замовника визначаються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про електронну комерцію» і Законом України «Про захист прав споживачів».

Компанія публікує справжній Публічний договір (оферту) на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Замовник) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції на сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Договір публічної оферти – цей Договір про надання доступу до Веб-сайту (онлайн-сервіс, Сайт Компанії) та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, де Компанія виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника.

Цей Договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Замовників.

Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – фізична або юридична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті та уклала цей Договір прийнявши пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застарежень) і довіряє/доручає Компанії, щоб вона забезпечила надання робіт (послуг) обраними Замовником Незалежним виконавцем та/або Куратором та провела з ними розрахунок за надані роботи (послуги) за кошти отримані від Замовника на рохрахунковий рахунок Компанії.

Приймаючи умови цього Договору, Замовник укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма суттєвими умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

Компанія - суб’єкт господарювання, який надає доступ до онлайн-сервісу, який розміщений на сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечує надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами і виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника по пошуку Незалежних виконавців та/або Кураторів для надання/проведення робіт (послуг) і здійснення розрахунку з ними за кошти Замовника, які будуть попередньо отримані на рохрахунковий рахунок Компанії відповідно до сформованої Завки на отримання робіт (послуг) на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua від Замовника.

Незалежний виконавець – суб’єкт господарювання та/або фізична особа, яка має необхідні дозвільні документи відповідного зразка, у випадку їх необхідності згідно вимог встановлених чинним законодавством України, та надає роботи (послуги) в сфері опалення, кондиціонування та вентиляції з наданням всієї необхідної технічної документації.

Куратор - суб’єкт господарювання та/або фізична особа, яка має необхідні дозвільні документи відповідного зразка, у випадку їх необхідності згідно вимог встановлених чинним законодавством України, та надає роботи (послуги) в сфері контролю Незалежного виконавця щодо термінів надання робіт (послуг) і їх відповідності державним нормам та/або Технічному завданню всієї технічної документації.

Сторони – вказівка ​​в Договорі разом на Замовника та Незалежного виконавця та/або Куратора або Замовник та Компанія.

Особистий кабінет (профіль) – це спеціальний розділ Веб-сайту, що містить інформацію про Замовника, про вибір Замовником відповідного обсягу робіт (послуг), про доступні способи оплати робіт (послуг) тощо.

Спосіб укладення цього Договору – офіційна публічна пропозиція Компанії вважається акцептованою Замовнику та цей Договір вступає в силу і є укладеним із Замовником з моменту приєднання Замовника до його умов шляхом проставлення позначки «V» навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору та обробкою моїх персональних даних для цілей здійснення оплати», який розміщений на Сайті Компанії за посиланням: https://project.climasoft.com.ua.

Сайт Компанії - це інтернет-ресурс, на якому містяться дані про Компанію, роботи (послуги) тощо за адремою: https://project.climasoft.com.ua.

Веб-сайт – офіційний Веб-сайт, право на використання якого, належить Компанії, розміщений у мережі інтернет за адресою: https://project.climasoft.com.ua. 

Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Веб-сайту.

Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт.

Роботи (послуги) – послуги в сфері опалення, кондиціонування та вентиляції з наданням всієї необхідної технічної документації та/або інформаційно-консультативні послуги з технічних питань в сфері опалення, вентиляції та кондиціонування, що надаються Незалежним виконавцем та/або Куратором Замовнику і контролюються «Куратором» шляхом допуску останнього до реєстрації на Веб-сайті на умовах цього Договору, після їх вибору Замовником на Веб-сайті та їх оплати.

Технічне завдання (ТЗ, техзавдання) – документ, що містить вимоги Замовника до порядку надання робіт (послуг) і їх приймання. Використовується в якості вихідного документа, в якому враховується основне призначення робіт (послуг), їх характеристики, завдання Замовника, опис первинних даних, цілей, завдань, необхідних параметрів, вимоги та обсяг робіт (послуг), форми звітності, а також спеціальні вимоги. Технічне завдання обов'язкове до заповнення Замовником на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Заявка на отримання робіт (послуг) без заповненого ТЗ не приймається у роботу Компанією і Незалежним виконавцем та/або Куратором.

Технічна документація – система графічних і текстових документів, пов’язаних з системами опалення, вентиляції та кондиціювання, що буде використовуються при спорудженні та експлуатації будівель і споруд тощо.

Заявка на отримання робіт (послуг) – належно оформлена заявка Замовника на отримання робіт (послуг) із заповненням необхідних полів на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

Онлайн калькулятор – функціонал Веб-сайту, за допомогою якого проводиться розрахунок вартості робіт (послуг) з розробки технічної документації тощо.

Креслення – документ у вигляді графічного зображення, виконаний в певному маштабі, із зазначенням розмірів і умовно виражених технічних умов.

Транзитні (неосвоєні) кошти – сума коштів, яка отримана на розрахунковий рахунок Компанії за забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, та не включається в дохід Компанії, а виступає як забезпечення майбутніх витрат в повному об’ємі до тих пір, поки роботи (послуги) не будуть надані в повному об’ємі Незалежними виконавцем та/або Куратором. Дані кошти перераховуються на розрахунковий рахунок Незалежним виконавцям та/або Кураторам лише тоді, коли в повному обсязі були надані/виконані роботи (послуги), або/чи частина послуг, що підтверджується Замовником в його Особистому кабінеті (профілі) на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

Винагорода - сума коштів, яка сплачується Компанії Замовником за отримання доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає доступ за допомогою мережі інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечує надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, а також виступає «ДОВІРЕНОЮ/ПОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ» від Замовника щодо пошуку Незалежних виконавців та/або Кураторів на надання робіт (послуг) і проведення розрахунку з ними за кошти Замовника, які попередньо будуть отримані на розравхунковий рахунок Компанії і виступатимуть, як забезпечення майбутніх витрат в повному об’ємі до тих пір, поки роботи (послуги) не будуть надані в повному обсязі Незалежними виконавцем та/або Куратором.

1.2. Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов договору-оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід'ємними частинами) є момент будь-якої взаємодії Замовника з Сайтом Компанії в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті Компанії, оплати рахунку, фактичне користування сервісами Сайту.

1.3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті Компанії означає, що Замовник ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього Договору-оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.

1.4. У разі незгоди Замовника з будь-якими з положень цього Договору, Замовник не має права використовувати сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт Компанії за адресою: https://project.climasoft.com.ua.

1.5. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

1.6. Крім тексту цього Договору, порядок надання сервісів Компанією визначаються Правилами забезпечення надання робіт (послуг), які є невід'ємною частиною Договору.

1.7. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для забезпечення надання Замовникам всіх або частини робіт (послуг) з використання та / або доступу до Сайту Компанії.

2. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ КОМПАНІЇ ТА ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ)

2.1. Процедура реєстрації на Сайті Компанії доступному за посиланням: https://project.climasoft.com.ua та порядок забезпечення надання послуг Незалежними виконавцями та/або Кураторами детально визначені в Додатку №1 до даного Договору. Реєстрація на Сайті Компанії означає прийняття оферти від Компанії.

2.2. Замовник і Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

3. ВАРТІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ), УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ

3.1. Вартість доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та умови надання знижок, забезпечення надання робі (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами вказуються у відповідних розділах на Сайті Компанії.

3.2. Валюта цього Договору є національна грошова одиниця України - гривня.

3.3. Оплата проводиться Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Компанії будь-яким із способів, що вказані у Особистому кабінеті (профілі) Замовника на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

3.4. Оплата за надання доступу Компанії до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання послуг (робіт) Незалежними виконавцями та/або Кураторами проводиться на умовах авансування, якщо інше не зазначено у цьому Договорі та/або відповідному розділі на Сайті Компанії.

3.5. За здійснення дій зазначених в п.1.1. даного Договору, Замовник зобов’язаний сплатити в повному розмірі (провести 100% передоплату) суму коштів на розрахунковий рахунок Компанії. Кошти, які підлягають оплаті включають в себе суму винагороди за здійснення дій Компанії зазначених в п.1.1. даного Договору. Кошти, які залишаються після вирахування винагороди є неосвоєними і вважаються транзитними та не включаються в дохід Компанії і виступають як забезпечення майнових витрат в повному об’ємі (відшкодування вартості робіт (послуг) за надані роботи (послуги) Незалежними виконавцями та/або Кураторами.

3.6. Компанія здійснює розрахунок з Незалежним виконавцем та/або Куратором за надання послуг (робіт) і проводить розрахунок транзитними коштами лише після того, як послуги (роботи) були надані Незалежним виконавцем та/або Куратором і одобрені Куратором в повному обсязі, так і по окремомо взятому розділу який був прийнятим Замовником в своєму Особистому кабінет (профілі) на Сайті Компанії.

3.6.1. Якщо після одобрення наданих послуг (робіт) або їх частини Куратором, Замовник не натиснув в Особистому кабінеті (профілі) на Сайті Компанії на кнопку «Прийняти» та не відхилив результат, то через 3 (три) календарних дня одобрені Куратором надані послуги (роботи) вважаються автоматично прийнятими Замовником.

3.7. Здійснення дій зазначених в п.1.1. даного Договору оформлюються між Компанією та Замовником відповідним Актом про використані кошти.

3.8. Якщо Замовник бажає використовувати електронний документообіг, то Компанія і Замовник підтверджують, що первинні документи можуть складатися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи або в паперовому вигляді. Для електронного обміну документами, Компанія та Замовник будуть використовувати сервіс документообігу «M.E.Doc».

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому дії зазначені в п.1.1. даного Договору в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання доступ за допомогою мережі інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання послуг (робіт) Незалежними виконавцями та/або Кураторами та їх вартості. Мовчання і продовження користування онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається, як згода Замовника з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Замовником вимог цього пункту, несе Замовник.

4.3. Замовник зобов'язується використовувати Сайт Компанії тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.

4.4. Замовник не має права вчиняти дії, які впливають на нормальну роботу онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Замовник зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту Компанії.

4.5. Замовник зобов’язаний самостійно заповнити Технічне завдання на Сайті Компанії.

4.6. Замовник зобов’язаний надати в електроному вигляді на Сайті Компанії Незалежному виконавцю та/або Куратору заповнене Технічне завдання та вихідні дані, що необхідні для надання робіт (послуг) в об’ємі передбаченим даним Договором та законодавством.

4.7. Замовник зобов’язаний погодити або відхилити результат наданих робіт (послуг), або окремо взятого розділу Незалежним виконавцем та/або Куратором, після одобрення Куратором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх отримання на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

4.8. Замовник справжнім підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

4.9. Замовник має право звертатися та отримувати необхідну інформацію від представників Компанії з питань, що стосуються дій зазначених в п.1.1. даного Договору.

4.10. Отримувати консультаційну допомогу від представників Компанії щодо користування онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

4.11. Замовник має право відмовитись від Незалежного виконавця запропонованого Компанією для надання робіт (послуг) до моменту проведення оплати.

4.12. Компанія і Незалежні виконавці та/або Куратори є абсолютно незалежними суб'єктами, що не здійснюють вплив на діяльність один одного.

4.13. Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника здійснючої Незалежним виконавцем та/або Куратором діяльності по наданню робіт (послуг) для Замовника.

4.14. Компанія не несе відповідальності за якість і терміни наданих Незалежними виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг) для Замовника.

4.15. Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо наданих Незалежними Виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг) для Замовника.

4.16. Замовник може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія зобов'язується забезпечити можливість доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечити надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями /або Кураторами в порядку, визначеному цим Договором.

5.2. Замовники погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті Компанії інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Замовникові.

5.3. Компанія має право змінювати умови даного Договору в тому числі порядок оплати і тарифи. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом та послугами (роботами), які надаються незалежними виконавцями після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

5.4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі на Сайту Компанії без узгодження з Замовником.

5.5. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Замовника до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та до забезпечення послуг (робіт), які надаються Незалежними виконавцями та/або Кураторами в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовникові такими діями.

5.6. Компанія має право на власний розсуд обирати Незалежного виконавця та/або Куратора для надання робіт (послуг) Замовникові.

5.7. Компанія має право здійснювати розсилання Замовникам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Замовника або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовників, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

5.8. Компанія має право контролювати та затверджувати будь-які етапи (результати) надання робіт (послуг) Незалежних виконавців та/або Кураторів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту Компанії, що стали причиною обмеження доступу Замовника до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua.

6.2. Компанія не несе відповідальність перед Замовниками або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника третіх осіб.

6.3. Компанія не відповідає за відповідність онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту Компанії, припинення доступу Замовника до Сайту Компанії, а також за збереження логіна і пароля Замовника, що забезпечують доступ до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua з причин, які пов'язані з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов'язані з цим збитки.

6.4. Компанія не несе відповідальності перед Замовником за обмеження доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, за припинення доступу до Сайту Компанії, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

6.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Замовником Сайту Компанії.

6.6. Компанія не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за:

- зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Замовником при використанні онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами;

- якість робіт / послуг, наданих Незалежним виконавцем та/або Куратором Замовникові, виконання їх в строк;

- виконання гарантійних зобов'язань перед Замовником щодо наданих Незалежним виконавцем та/або Куратором робіт (послуг);

- відповідність здійснюваної Незалежними Виконавцями та/або Кураторами діяльності по надання робіт (послуг) Замовникові законодавству України і наявності всієї необхідної дозвільної документації, яка дає право на надання робіт (послуг);

- виконання Замовником своїх зобов'язань по прийманню наданих їм Незалежними виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг).

6.7. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Замовникам, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Замовником онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпеченням надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами, Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати дані претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Замовника на Сайті Компанії.

6.8. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли у Замовника та/або Незалежного Виконавця та/або Куратора в результаті надання Незалежними виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг) для Замовника. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовником, Незалежними Виконавцями та/або Кураторами або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду.

6.9. Компанія не контролює якість і терміни наданих Незалежними Виконавцями та/або Кураторами робіт (послуг). Внаслідок цього Замовник приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Сайт Компанії, надаються під їх самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії.

6.10. У випадку не здійснення оплати та/або несвоєчасного здійснення оплати згідно рахунку на оплату чи іншого платіжного документу, у випадку, якщо в даному Договорі, додатках до даного Договору, додатковій угоді, не погоджено інші умови оплати між Замовником та Компанією, які передбачені даним Договором, Замовник зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який нараховується пеня та яка обчислюється від суми простроченого платежу за кожен день прострочки.

6.11. Сума винагороди, яка отримана і включена в дохід Компанії від Замовника за здійснення дій зазначених в п.1.1. даного Договору поверненню не підлягає, крім випадків передбачених в Договорі.

7. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі об'єктів авторського права і інших об'єктів, що використовуються на Сайті Компанії є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії:https://project.climasoft.com.ua та забезпеченням надання робіт (послуг) незалежними виконавцями та/або Кураторами елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Замовник надає Компанії дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Компанії в результаті взаємодії Замовника із Сайтом Компанії, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Компанії, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Замовник надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Компанії на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

8.1.1. Замовник, який уклав цей Договір, надає згоду Компанії використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.

8.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Компанією у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Замовника є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

8.3. Замовник повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Замовник як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: 1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. АВТОРСЬКІ ПРАВА

9.1. Усі без обмеження виняткові майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на технічну документацію та на результати інших робіт (послуг) проведених Незалежним виконавцем та/або Куратором в ході виконання цього Договору і сплачених Замовником, належать Замовнику. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самостійно, без узгодження з Незалежним Виконавцем та/або Куратором, що також включає право передавати результати робіт (послуг), наданих за даним Договором, (в тому числі технічну документацію) третім особам без отримання будь-якого узгодження з боку Незалежного виконавця та/або Куратора.

9.2. Після підписання Замовником відповідного акту наданих робот (послуг) (їх частини) між Замовником і Незалежним виконавцем та/або Куратором, Замовник набуває у власність авторські майнові права на результати наданих робіт (послуг), за даним Договором, і має необмежене право на використання таких результатів робіт (послуг). Авторська винагорода Незалежного виконавця та/або Куратора включена до складу загальної вартості робіт (послуг), передбаченим Договором.

9.3. Компанія і Незалежний виконавець та/або Куратор гарантує Замовникові, що відчужувані їм авторські майнові права на твори належать йому як авторові, або як працедавцеві унаслідок створення працівником Незалежного виконавця та/або Куратора службового твору, або як власникові унаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Авторські майнові права на твори не продані і не передані в користування третім особам, а також не закладені і не є предметом суперечок з третіми особами.

9.4. Компанія і Незалежний виконавець та/або Куратор гарантує, що на момент передачі результатів робіт (послуг) за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Незалежного виконавця та/або Куратора та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди), а також гарантує, що у працівників Незалежного виконавця та/або Куратора та/або третіх осіб, що створили твір, відсутні які-небудь підстави оспорювати відчуження майнових прав на твори на користь Замовника і подальше використання цих майнових прав Замовником.

9.5. Комерційна таємниця –   інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.(ст.505 Цивільного кодексу України).

9.6. Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

9.7. Конфіденційна інформація є комерційною таємницею Замовника, тобто будь-яка інформація, яка може бути використана іншими суб’єктами, що зумовить збитки (фінансові, майнові та ін.), втрату ділової репутації, конкурентних переваг, довіри клієнтів Замовника.

До комерційної таємниці за даним Договором включається:

  • Інформація, до якої Незалежний виконавець та/або Куратор отримав доступ під час виконання своїх обов'язків: інформація про клієнтів та партнерів Замовника, вартість послуг та істотні умови контрактів, будь-які подробиці щодо об’єкту, заявки, проектної документації, бізнес-плани та стратегії розвитку бізнесу Замовника; зміст ділової переписки та переговорів з клієнтами, потенційними клієнтами та партнерами Замовника та інше.

9.8. Незалежний виконавець та/або Куратор зобов’язуються:

9.8.1. не використовувати у власних цілях та не  розголошувати ніякої інформації, отриманої в результаті виконання своїх обов'язків Незалежним виконавцем та/або Куратором перед Замовником, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, будь-якої особи, підприємства чи організації;

9.8.2. протягом терміну дії Договору та по його завершенню не використовувати у власних цілях чи на користь третіх осіб інформацію, що належить Замовникові на праві інтелектуальної власності.

9.9. Виконавець та/або Куратор в разі невиконання своїх обов’язків/обов’язку передбачених п.п. 9.8.1.- 9.8.2., п.9. даного Договору сплачує Замовникові штраф в розмірі 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) за кожен виявлений випадок такого порушення.

9.10. Незалежний виконавець та/або Куратор, в разі розголошення комерційної таємниці Замовника відшкодовує Замовнику завдану шкоду, в тому числі моральну шкоду в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів громадян України за кожен випадок такого порушення.

9.11. Замовник, в разі  порушення Незалежним виконавцем та/або Куратором права інтелектуальної власності Замовника, має право притягнути Незалежного виконавця та/або Куратора до матеріальної відповідальності згідно Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Замовник і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Замовника відносно наданого Компанією онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання доступу до онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua або відмови в його наданні.

10.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.

10.3. У разі виникнення суперечок між Замовником і Незалежним виконавцем та/або Куратором, пов'язаних з наданням Незалежним виконавцем та/або Куратором робіт (послуг) Замовникові, дані спори вирішуються самостійно між Замовником і Незалежним Ввконавцем та/або Куратором без залучення Компанії.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Зміни та/ або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і /або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті Компанії, якщо Компанією не вказано інше.

11.2. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Замовник має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Замовника від подальшого використання онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечення наданням робіт (послуг) незалежними виконавцями, кураторами, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доп овненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися його умови.

11.3. У випадку розірвання Договору Сторони зобов’язуються у 5-ний строк провести взаєморозрахунки по отриманих оплатах від Замовника.

11.4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання дій Компанії зазначених в п.1.1. даного Договору, визнаються згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та / або доповнень.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

12.2. Існування форс-мажорних обставин та їх характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового свідоцтва, виданого Торгово-промисловою палатою у місці виникнення такої обставини або іншим компетентним органом або організацією.

12.3. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.

12.4. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, дана Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини, як на причину невиконання своїх зобов’язань.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Компанії перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

13.2. Цей Договір і відносини між Компанією та Замовником регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

13.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

13.4.Даний Договір та його додатки набувають чиності з моменту прийняття Замовником оферти від Компанії шляхом проходження реєстрації на Сайті Компанії і діє до моменту закінчення використання Замовником дій Компанії зазначених п .1.1. даного Договору.

13.5. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.

14. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС»
02064, м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233
Код ЄДРПОУ 43748918
р/р UA053005280000026005455085547
в АТ «ОТП Банк», м.Київ
МФО банку 300528
+38 (098)517-34-62
E-mail: project@climasoft.com.ua

Редакція Договору від 08.09.2020 р.

 

Додаток №1

до Договору (публічної оферти)
Редакція від 08.09.2020 р.

 

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ КОМПАНІЇ ТА ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ РОБІТ (ПОСЛУГ)

1. Компанія забезпечить надання доступу до онлайн-сервісу розміщеного на Сайті Компанії: https://project.climasoft.com.ua та забезпечить надання робіт (послуг) Замовнику Незажежними виконавцями та/або Куратором за цим Договором після проходження ним процедури реєстрації на Сайті Компанії в порядку, зазначеному в розділі «Вхід/Реєстрація», який розміщений на Сайті Компанії за посиланням: https://project.climasoft.com.ua.

2.Для процедури реєстрації на Сайті Компанії та створення акаунту Замовник у розділі «Реєстрація», який розміщений на Сайті Компанії, повинен отримати ID від представників Компанії і за допомогою якого продовжити процедуру реєстрації.

3. При проходженні процедури реєстрації на Сайті Компанії з’явиться форма з полями (прив’язана до ID), де Замовник повинен заповнити поля відповідно до запитуваної на Сайті Компанії інформації. Після завершення процедури реєстрації Замовнику в автоматичному режимі буде створено Особистий кабінет (профіль) за допомогою якого Замовник матиме можливість користуватись платформою і створювати Заявки на отримання робіт (послуг).

4. Для роботи на Сайті Компанії та отримання результатуту надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами обов’язкоим є проходження авторизації в розділі «Вхід». Вхід здійснюється за номером телефону, на який було прив’язано акаунт під час реєстрації. На вказаний номер телефону прийде смс із кодом, який потрібно ввести у поле «Ввести код».

5. Для отримання результатів робіт (послуг) Замовник повинен створити Заявку на отримання робіт (послуг), скориставшись Калькулятором точної вартості робіт (послуг) і попереднього часу виконання, який на підставі введених вихідних даних від Замовника прораховує попередню вартість та попередні терміни надання робіт (послуг) Незалежними виконавцями та/або Кураторами. Калькулятор точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу виконання включає в себе настпуні складові та основні моменти:

«Переклад креслень в формат dwg» - часто архітектурні креслення знаходяться в форматі pdf або jpg. Дані формати ускладнюють роботу. Так як переклад займає багато часу, то даний тип робіт також враховується в загальну вартість робіт (послуг).

1) Вентиляція:

«Розрахунок повітрообміну об'єкта» - якщо на об'єкті потрібна вентиляція, то в будь-якому випадку будуть проводитися розрахунки. Розрахунок проводять по нормованій кратності, по людях або на асиміляцію забруднень (залежить від приміщення).

«Плани з системою вентиляції» - тільки після проведення розрахунків Незалжний виконавець може нанести систему вентиляції на архітектурні плани. На виході маємо поверхові, оформлені креслення з системою вентиляції (винесення, вузли, маркування). Трасування повітроводів узгоджується на стадії складання Технічного завдання. При цьому етапі вже можна отримати специфікацію системи вентиляції.

«Ізометрія системи вентиляції» - можливо отримати тільки після виконання планів з системою вентиляції. На виході маємо 3D схему з виносками.

2) Кондиціонування:

«Розрахунок теплонадходжень об'єкта» - якщо на об'єкті потрібно кондиціонування, то в будь-якому випадку будуть проводитися розрахунки. Розрахунок проводять по теплонадходженням від огороджувальних конструкцій і сонячної радіації, від обладнання і людей, від освітлення і від інфільтрації (від вентиляції).

«Плани з системою кондиціонування» - тільки після проведення розрахунків Незалежний виконавець може нанести систему кондиціонування на плани. На виході маємо поверхові, оформлені креслення з системою кондиціонування (винесення, вузли, маркування). Трасування труб холодопостачання, дренажу і повітропроводів узгоджується на стадії складання Технічного завдання. При цьому етапі вже можна отримати специфікацію системи кондиціонування.

 «Ізометрія системи кондиціонування» - можливо отримати тільки після виконання планів з системою кондиціонування. На виході маємо 3D схему з виносками.

3) Опалення:

«Розрахунок тепловтрат об'єкта» - якщо на об'єкті потрібно опалення, то в будь-якому випадку будуть проводитися розрахунки. Розрахунок проводять по тепловтратам від огороджувальних конструкцій, скління і від інфільтрації (від вентиляції).

«Плани з системою опалення» - тільки після проведення розрахунків незалежний Виконавець може нанести систему опалення на архітектурні плани. На виході маємо поверхові, оформлені креслення з системою опалення (винесення, вузли, маркування). Трасування труб узгоджується на стадії складання Технічного завдання. При цьому етапі вже можна отримати специфікацію системи опалення.

«Ізометрія системи опалення» - можливо отримати тільки після виконання планів з системою опалення. На виході маємо 3D схему з виносками.

«Підбір обладнання» - даний пункт дозволяє підібрати обладнання на об'єкт. Після розрахунків обладнання буде підібрано досить точно для бюджетування об'єкта, для уточнення потрібно накреслити дану систему.

А також Калькулятором точної вартості робіт (послуг) і часу виконання включає в себе: «складання загальних даних», «характеристики вентиляційного обладнання», «специфікація без деталізації повітропроводів», «специфікація з деталізацією повітропроводів», «виїзд на об’єкт до 3 годин, та в окремо взятих містах України)», «документи з мокрою печаткою Незалежного виконавця та/або Куратора і в роздрукованою вигляді» (дана послуга є платною і вона автоматично враховується в загальну вартість надання робіт (послуг), якщо Замовник її обрав в Калькулятору точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу їх виконання при створенні Заявці на отримання робіт (послуг), якщо ж Замовником не обрав дану послугу при створені Заявці на отримання робіт (послуг), а потім виявить бажання її отримати, то вона буде сплачуватись Замовником окремо на підставі виставленого рахунку)».

6. Якщо Замовника влаштовує попередня вартість за надання робіт (послуг), то він натискає кнопку «Замовити» і самостійно заповнює на Веб-сайті Технічне завдання на розробку Технічної документації та прикріпляє файл з архітектурою об’єкта. Якщо Технічне завдання не заповнене, то Заявка на отримання робіт (послуг) залишається неактивною. Після заповнення Технічного завдання потрібно ознайомитись та проставити галочку згоди з Договором і відправити запит на опрацювання, після чого з’явиться віконце з типом оплати. Після обрання типу оплати необхідно натиснути кнопку «Відправити запит». Після відправки запиту у Особистому кабінеті (профілі) з’явиться вкладка «Мої замовлення», де буде міститись детальна інформація про склад замовлення, Технічне завдання, актуальні заявки (є в роботі), завершені заявки (виконані), обговорення заявки тощо. Хід виконання заявки, а також результати надання робіт (послуг) буде узгоджувати Куратор.

7. Внесена інформація Замовником до Заявки на отриання робіт (послуг) з Веб-сайту передається Незалежному виконавцю та/або Куратору, які її аналізують. У випадках, коли заявлені роботи (послуги) в Калькуляторі точної вартості робіт (послуг) і часу виконання вказані не в повному обсязі, Незалежний виконавець та/або Куратор та/або Компанія в Заявці на отримання робіт (послуг) додає додаткові роботи (послуги), їх вартість та вносить зміни щодо термінів надання робіт (послуг), якщо це потрібно. Додаткові роботи (послуги) можуть бути узгоджені Замовником і додані в Заявці на отримання робіт (послуг) в будь-який час при зміні Замовником технічного завдання, архітектурних креслень, додаткових вимог (які не були включені до технічного завдання), в наслідок надання Замовником додаткової інформації по об’єкту, яка в свою чергу призведе до перерахунків та переробки креслень Незалежним виконавцем та/або Куратором, навіть якщо Замовник оплатив замовлення, і роботи (послуги) вже надаються Незалежним виконавцем та/або Куратором.

8. Незалежний виконавець та/або Компанія, після отримання заповненного Технічного завдання від Замовника та/або Компанії, має право скоригувати вартість та термін надання робіт (послуг). Після узгодження Заявки на отримання робіт (послуг) і Технічного завдання Замовник здійснює оплату, після чого Незалежний виконавець та/або Куратор приступає до надання робіт (послуг). Після виконання будь-якого етапу Заявки Незалежний виконавець надсилає результат на перевірку Куратору. Якщо він влаштує Куратора у стовпчику Результат в розділі «Етапи виконання заявки» з’явиться посилання «Переглянути результат». Замовник може ознайомитись з результатом, і якщо він його влаштовує та/або є зауваження, можна натиснути на кнопку «Відхилити результат» в розділі «Етапи виконання заявки» та прописати зауваження і надіслати на доопрацювання Незалежному виконавцю. У Замовника є 3 (три) календарних дні на ознайомлення з результатами надання робіт (послуг) і їх відхилення за потребою з моменту появи у Заявці кнопки «Відхилити результат». Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту появи в Заявці кнопки «Відхилити резкультат», Замовник не надішле своїх зауважень, то результат надання робіт (послуг) автоматично зміниться на «Прийнято». Час який буде витрачений на підтвердження заявки, та/або пов’язанний з усуненням змін які виникли при аналізу результата Замовник додається до орієнтовного часу виконання робіт в розрахунку калькулятора сайта, при оформленні замовлення Замовником.

Якщо результат схвалено, то Заявка або окремий розділ буде закрита та перейде до розділу «Завершені заявки».

9. Необхідна інформація пов’язана з наданням робіт (послуг) буде розміщена в Особистому кабінеті (профілі) Замовника на Сайті Компанії.

10. В процесі надання робіт (послуг) представник Незалежного виконавця та/або Куратора відправить на електронну адресу Замовника попередні креслення для узгодження. Якщо Замовник буде не згоден з кресленнями і запропонує внести корективи, то Незалежний виконавець та/або Куратор здійснить перше коригування безкоштовно. Подальші коригування щодо робіт (послуг) потребуватимуть перегляду їх вартості та терміну надання і виставленню відповідних рахунків на оплату.

11. Всі основні моменти, що стосуються надання робіт (послуг) обговорюються/вирішуються на Сайті Компанії https://project.climasoft.com.ua за допомогою онлайн-чату в Особистому кабінеті (профілі) Замовника. Швидкість реагування/відповіді на запити Незалежного виконавця та/або Куратора щодо Технічного завдання та запитів, які виникли в процесі надання робіт (послуг), безпосередньо впливають на терміни надання робіт (послуг).

12. Після узгодження результату надання робіт (послуг) Замовником, Незалежним виконавцем та/або Куратором, Незалежний виконавець відправить їх в електроному вигляді у файлі, який міститиме результати наданих робіт (послуг), а також результати надання робіт (послуг) в еелктронному форматі будуть доступні безпосередньо в Особистому кабінеті (профілі) Замовника. Якщо Замовником була обрана і сплачена повністю в Калькулятору точної вартості робіт (послуг) і орієнтовного часу їх виконання «документи з мокрою печаткою Незалежного виконавця та в роздрукованою вигляді», то результат надання робіт (послуг) оформлюється в роздрукованому вигляді з обов’язковим його завіренням мокрою печаткою Незалежного виконавця і передається Замовнику.

14. У випадку необхідності, виїзд на об’єкт представників Незалежного виконавця та/або Куратора у зв’язку з наданням робіт (послуг) є додатковою послугою та сплачується Замовником окремо. Розмір, час та дата такого виїзду погоджується Стронами окремо та сплачується на підставі виставленого рахунку.

15. Внесенння змін до наданих робіт (послуг) є додатковою послугою та сплачується Замовником на підстві виставленого рахунку Компанією.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ «ПЛАТФОРМА КЛІМАСОФТ ПЛЮС»
02064, м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233
Код ЄДРПОУ 43748918
р/р UA053005280000026005455085547
в АТ «ОТП Банк», м.Київ
МФО банку 300528
+38 (098)517-34-62
E-mail: project@climasoft.com.ua
 

Редакція Додатку №1 до Договору (публічної оферти) 
від 08.09.2020 р.

Зачекайте